Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Cookies

Dit cookie statement is van toepassing op alle websites, applicaties, mobiele sites en diensten van NWYRK Media.

NWYRK.com, een uitgave van NWYRK Media maakt gebruikt van cookies om de beste experience te kunnen bieden en bovendien bugs en fouten sneller te kunnen repareren.

De cookies die wij hanteren zijn van toepassing op inloggen, taalkeuze, persoonlijke instellingen, statistieken van Google Analytics, social media zoals Facebook, Instagram en Twitter alsmede het reageren op onze artikelen. De gegevens die wij hierdoor automatisch verzamelen zijn geheel anoniem en worden niet gedeeld met andere partijen.

Het is belangrijk om te weten dat NWYRK.COM en NWYRK Media geen zeggenschap heeft over cookies van externe partijen zoals Google, Facebook, Instagram en Twitter. Google gebruikt cookies voor Google Analytics waarmee wij het gebruik van deze site kunnen analyseren. Facebook, Instagram en Twitter plaatsen cookies om vind ik leuk en tweets te analyseren.

De verklaring is gepubliceerd op 6 november 2018, NWYRK Media behoud het recht om deze statement te wijzigen en actualiseren.

Vanwege Europees, Nederlands en Belgisch recht zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. NWYRK.com en NWYRK Media opereren transparant en met een grote passie voor New York. Heb je vragen over deze tekst of de werking van cookies, neem dan contact met ons op.

PRIVACY VERKLARING NWYRK Media B.V.

NWYRK Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht (6221 VE) aan de Baron van Hövellstraat 22, hierna te noemen “NWYRK Media B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. NWYRK Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert NWYRK Media B.V. u over de manier waarop NWYRK Media B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door NWYRK Media B.V. worden aangeboden op www.nwyrk.media.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk

NWYRK Media B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. NWYRK Media B.V. past wat u op www.nwyrk.media ziet aan op uw interesses. NWYRK Media B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 1. Doel

NWYRK Media B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.nwyrk.media, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. NWYRK Media B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door NWYRK Media B.V..

 1. Bestelling

Voor uw bestelling heeft NWYRK Media B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. NWYRK Media B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op www.nwyrk.media bij een externe verkoper bestelt, geeft NWYRK Media B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als NWYRK Media B.V. dat doet.

 1. Uw account

In uw account op www.nwyrk.media slaat NWYRK Media B.V. onder andere de volgende informatie op: adres(sen),uw naam,telefoonnummer,e-mailadres,aflever- en betaalgegevens,opgegeven informatie en interesses,gegevens over uw eerdere bestellingen,reviews die u hebt geplaatst.

 1. Klantenservice

U kunt bellen,chatten,e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. NWYRK Media B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt NWYRK Media B.V. gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 1. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. NWYRK Media B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt NWYRK Media B.V. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van NWYRK Media B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de instellingen onderin de e-mails.

 1. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of NWYRK Media B.V. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt NWYRK Media B.V. bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 1. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt NWYRK Media B.V. om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

 1. Verbetering van diensten NWYRK Media B.V.

NWYRK Media B.V. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor NWYRK Media B.V. uitvoeren, geeft NWYRK Media B.V. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10.Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

NWYRK Media B.V. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt NWYRK Media B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan NWYRK Media B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt NWYRK Media B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van NWYRK Media B.V..

 1. Social media

Op sommige plekken op www.nwyrk.media, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. NWYRK Media B.V. krijgt geen toegang tot uw social media-account.

 1. Andere doeleinden

Tot slot kan NWYRK Media B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. NWYRK Media B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door NWYRK Media B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden NWYRK Media B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  1. NWYRK Media B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. NWYRK Media B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die NWYRK Media B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@nwyrk.media of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat NWYRK Media B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.nwyrl.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen. Bekijk de uitgebreide statement rondom cookies bovenaan deze pagina.

Artikel 6 Aansprakelijkheid NWYRK Media B.V.

 1. NWYRK Media B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die NWYRK Media B.V. verwerkt ten behoeve van www.nwyrk.media. NWYRK Media B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. NWYRK Media B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.nwyrk.media, tenzij NWYRK Media B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. NWYRK Media B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.nwyrk.media bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.nwyrk.media gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.nwyrk.media in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-04-2021.